SlavkoGroup

Oprava zalomených vrtúľ železničných podvalov

Slavkoservis prichádza s inovatívnym spôsobom opravy, pri ktorom sa vyhneme výmene podvalu, čo je mimoriadne zložitý technologický postup.

Problematika

Pri údržbe koľajového zvršku dochádza k utrhnutiu hlavy vrtule, čím sa stáva uchytenie koľajnice nefunkčné.

Jej utrhnutím je znemožnené upnutie koľajnice.

Zalomením podvalovej skrutky dochádza k znehodnoteniu betónového podvalu a vzniká potreba nahradiť ho novým.

Riešenie

Tradičné

Tento nedostatok sa v súčasnosti rieši jediným spôsobom a to výmenou podvalu.

Výmena podvalu je nevýhodná, pretože k ustrihnutiu skrutiek dochádza hlavne v zimnom období, kedy je zvýšený počet lomov koľajníc. Výmena podvalu o váhe 340 kg je fyzicky veľmi namáhavá.

Výmena podvalu je zložitý technologický postup časovo náročný a je spojená aj s množstvom iných úkonov ako je zhutnenie podkladu.

Počas výmeny je potrebné vylúčiť koľaj z prevádzky na niekoľko hodín. Výmenu nie je možné vykonávať počas prevádzky. V zimných mesiacoch je výmena úplne vylúčená. Pri výmene podvalov dochádza aj k narušeniu geometrie a stability koľaje, čo vyžaduje následné pracovné postupy.

Riešenie

Nové

Vŕtanie zalomenej podvalovej vrtule

  • Vyvŕtanie
  • Vyčistenie
  • Vloženie pletiva
  • Zalepenie regeneračnej vložky pomocou chemickej kotvy

Nové riešenie

Výhody

Hlavné výhody riešenia

  • Možnosť opravy za plnej prevádzky
  • Nenarušenie geometrie a stability koľaje
  • Obnova poškodeného podvalu
  • Ekomicky efektívnejšie ako výmena podvalu

Nové riešenie

Štatistika

Vyše 500 obnovených dier a 443 opravených podvalov

Referencie

Ceske drahy Zeleznice slovenskej republiky
arrow_upward